home

SAS

Linie rodu Nowosielskich h. Sas

 

Potoczany - Rekszyn - Biala - Wolica - Pomorzany - Hodow - Urman - Dunajow - Nowosiolka Dunajowska - Kozlow - Jaworow / Taurow - Olchowiec - Tysmienica - Tustoglowy - Zborow - Slowita - Pikulowice - Stanislawow -Plebanowka - Krasne - Horodnica - Sambor - Lisowce - Tarnoruda - Skalat - Rudki - Wyzniany - Petrykow - Brzezany - Lwow

(Wojewodztwo Tarnopolskie, Stanislawowskie i Lwowskie)

Futory - Zwinogrodka - Zbaraz

(Wojewodztwo Tarnopolskie, Wolyn)

Stara Sol

(Wojewodztwo Lwowskie)

Czortkow - Zukow - Mariampol - Stanislawow

(Wojewodztwo Stanislawowskie)