Potoczany (wczesniej Konkolniki)

Potoczany - szlachecki zascianek. W ksiegach koscielnych spotykamy tam wpisy dotyczace czlonkow takich rodow szlacheckich, jak: Dluzniewski, Hormanski (Chormanski), Janiszewski, Jaroszewski, Kaminski, Koncewicz (Kuncewicz), Kosecki, Kuczkowski, Kulesza, Nowosielski, Sawicz, Sobolewski, Szeptycki, Terlecki, Tuczapski i Witwicki (Wytwicki).

Rod Nowosielskich h. Sas zamieszkiwal tam co najmniej od poczatku XVIII w. az do zakonczenia II wojny swiatowej, kiedy to czlonkowie rodziny, nie chcac poddac sie rosyjskiej wladzy, wyprowadzili sie na tereny zachodniej Polski.

Oto jaki opis miejscowosci dostarcza nam "Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego" wydany pod redakcja Filipa Sulimierskiego (Warszawa, 1880 r.), t. VIII, str. 862 i 863:

"Potoczany - wies, pow. brzezanski, nad rzeka Zlota Lipa Dunajowska, ktora pod wsia Hinowice laczy sie ze Zlota Lipa Pomorzanska, obie stanowia jedna rzeke przeplywajaca przez Brzezany, Zawalow ku Dniestrowi; odlegle 20,6 km na pln.-zachod od Brzezan. Granice: wschodnia Plichow, poludniowa Strychance, zachodnia folwark Pisarowka, polnocna Dunajow. Obszar dworskich rol, lak i pastwisk 28, lasu 737 mr.; wloscian 1033 mr. W 1857 r. 466 mieszkancow.; w 1880 r. w gm. 681, rz.-kat. 124, gr.-kat. 528, obydwie parafie w Dunajowie; szkola filialna. Wlasnosc dworska nalezy do dobr Dunajow, stolowych, rz.-kat. arcybiskupstwa lwowskiego.

Ta mala, w parowie schowana wioska, o lichej lasowej glebie, gdzie na ugorze przez lat pare drzewa same porastaja, ma swoja historye. Wladyslaw ksiaze opolski darowuje wies Potoczany Niczkowi Slancz i jego potomkom dokumentem wystawionym we Lwowie 13 grudnia 1357 r. (AGZ, t. II, str. 9 i 10). Dnia 22 lipca 1423 r. w Dabrowie miedzy Mosciskami i Medyka Spytek z Tarnowa, starosta ruski, poswiadcza dokonana miedzy Janem, arcybiskupem lwowskim, i Jakuszem z Potoczan zamiane wsi arcyb. Jawcze za Potoczany, a Wladyslaw Jagiello potwierdza te zamiane w Dobrostanach 29 wrzesnia 1423 r. (tamze, str. 183). W dokumencie wystawionym w Sandomierzu 8 marca 1430 r., ktorym Wladyslaw Jagiello przenosi wszystkie majetnosci arcyb. lwowskiego na prawo niemieckie i zapewnia uzywanie prawa tego tym, ktore arcybisk. na przyszlosc nabedzie, wymienione sa obok Dunajowa i Rekszyna takze Potoczany (tamze, str. 85). We Lwowie 3 czerwca 1431 r. tenze krol potwierdza zamiane wsi dokonana przez arcyb. Jana z Jakuszem z Potoczan (tamze, str. 89 i 90)."

Krzysztof Slusarek w swojej publikacji "Drobna szlachta w Galicji 1772 - 1848" (Krakow 1994 r.) podaje nastepujace informacje:

"Potoczany - wies, dominium Dunajow, cyrkul brzezanski.

Wlasciciel: 1787 i 1824 r. - arcybiskupstwo lwowskie obrzadku lacinskiego.

Liczba szlachty mezczyzn: 1799 r. - 33, 1816 r. - 30, 1824 r. - 22 osoby.

Liczba ludnosci: 1799 r. - 351, 1816 r. - 363, 1824 r. - 424 osoby.

Kategoria szlachty: szlachta rustykalna (czynszowa).

Zrodla informacji: Arch. Panstw. Krakow (Wawel), Teki Antoniego Schneidra 1273, 1803."

 

Alfabetyczny spis gospodarzy zascianka Potoczany z 1845 r.

Nazwisko i imie
Numer domu
Beuch Iwan
16
Beuch Jacko
17
Beuch Iwan
26
Bobalo Iwan
12
Chormanski Jan
14
Czarny Michal
20
Czarny Semko
24
Czarny Semko
15
Czerynda Jan
34
Danilkow Michal
28
Danilkow Mikola
3
Dulibski Dmytro
51
Dulibski Mikola
37
Gamaga Dmytro
35
Glowa Pawlo
32
Grzyb Wasyl
29
Grzyb Iwan
31
Grzyb Iwan
5
Jaszczyszyn Iwan
4
Jaszczyszyn Michal
57
Iwasikow Iwan
45
Iwasikow Semko
41
Kaminski Ignacy
43
Kaminski Kazimierz
39
Koncewicz Jan
1
Koncewicz Michal
49
Lesiow Demko
19
Lis Iwan
40
Majkow Iwan
44
Maykow Andruch
27
Maly Michal
11
Mazur Jacko
52
Michalewicz Basil
48
Michalewicz Iwan
47
Mydynski Basily
42
Nowosielski Jan
22
Nowosielski Stach
9
Pilipowa Petro
39
Pilipow Anton
25
Potoczany
30
Potoczany
7
Przysiezny Stefan
10
Pryhoda Olexa
21
Pryhoda Stach
33
Rak Katarzyna
36
Sawicz Franka
8
Szymanski Jan
46
Tkacz Iwan
38
Tkacz Olexa
2
Tuczapski Michal
6
Tymkow Wasyl
16
Wiszniowski Michal
56
Woloszyn Mikola
23
Zielinski Andruch
61
Zielinski Wawrzko
35

powrot