powrot

Galeria Przodkow

1 2 3 4 5 6

Prawdopod. Tekla Salij, zona Jakuba, matka Piotra Nowosielskiego , Tustoglowy
Slub Piotra Nowosielskiego z Alodia Baranska, Tustoglowy
Piotr Nowosielski w armii austriackiej, 1918 r
Piotr Nowosielski w armii austriackiej, Hercegowina 1918 r

 

 

 

 

Nowosielscy z Tustoglowow
Alodia z Baranskich Nowosielska, Tustoglowy 1936 r.
Amelia Nowosielska, corka Piotra, Tustoglowy 1926 r.
Amelia Nowosielska (siedzi druga z prawej) podczas przyjecia do sodalicji marianskiej. Przemyslany, 15.05.1939 r.
Lucjan Nowosielski (pierwszy siedzacy od lewej) wsrod absolwentow Pedagogium u Lwowi, 1939 r.
Siostry Wanda i Amelia Nowosielskie, Tustoglowy 1942 r.

 

 

 

 

 

 

 

powrot